Kısa çalışmanın anlamı..geçici olarak en az üçte bir oranından azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az DÖRT hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmuş olması anlamına geliyor..!İşverenler  kısa çalışma başvurusunu işkur sayfasına girerek  başvuru formunu doldurup ekindeki isim listesini ve çalışanların adı soyadı e postalarını tel.numaralarını adreslerini tam olarak doldurarak  ekine vergi levhası..imza sirküleri hatta odadan alınan faaliyet belgesinide koyarak   e posta ile ilgili İŞKUR birimine elektronik posta ile kuruma gidilmeden yapacaklardır..ekine koyacağı dilekçede de kısaca başvuru sebebini belirtecek..Kısa çalışmadan faydalanmak isteyen tüm işyerleri için iş müfettişleri tarafından uygunluk incelemesi yapılacak..tüm incelemeler işyerine gidilmeksizin grup başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri incelenerek gerçekleştirilecektir..! Bu kısa çalışma ile ilgili işçinin onayının alınmasına gerek yoktur..!kısa çalışma ile ortaya çıkacak eksik gün nedeni 18- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ   olarak kuruma bildirilir..Kısa çalışmadan faydalanması gereken işçilerin en 450 GÜN  prim ödemesinin olması ve en az son 60 GÜN dede çalışıyor olması gerekmektedir..Kısa çalışmaya başvurulduktan sonra sonra yararlanılmayacak sa iptal dilekçesi verilerek vaz geçilebilecektir..!! Kısa çalışma ödeneği her ayın sonunda aylık prim ve  hizmet  belgesi işveren tarafından bağlı bulunduğu sgk. bildirildikten sonra kısa çalışma yapılan günlere göre hesaplanarak  PTT aracılığı ile çalışanlara ödenecektir..!bu paradan nafaka harici hiç bir haciz işlemi yapılamayacaktır..!Kısa çalışma ödeneği uygulanan dönemlerde işkanunu 25/2 ahlak ve iyiniyet kuralları harici işveren İŞÇİ ÇIKARAMAZ.. ancak işçi istifa edebilir..!!

03.04.2020                  Necati  BAĞIŞ