Hizmetlerimiz

NEDEN BİZİMLE ÇALIŞMALISINIZ?

Profesyonel İş Akışı

  • İşinde Uzman Ekip
  • Eksiksiz Hizmet
  • Müşteri Memnuniyeti

Pratik Hizmet

  • Planlı Çalışma
  • Verimli  Zaman Kullanımı
  • Kriz Yönetimi

Sınırsız Destek

  • İş Takibi
  • Müşteri Desteği
  • Problem Çözme

NİTELİKLERİMİZ

%
Tecrübe
%
Kalite
%
Güven

HİZMETLERİMİZ

MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik yasasına göre aldığımız yetkiyle muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri ile genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde tek düzen hesap planına göre kayıt, kontrol ve değerlendirme yapmak suretiyle muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri veriyoruz.

MALİ TABLOLAR VE MALİ DURUM BELGELERİ HAZIRLAMA

Bankalar Kanunu ve bankaların kuruluş ve faaliyetleri hakkında yönetmelik hükümlerine ve Türkiye de Genel Kabul Görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak kredi müşterisinin mali tablolarını ve açıklayıcı bilgilerini değerlendiriyor ve mali durum belgelerini tüm ekleriyle hazırlıyoruz.
Grup firmalarınız içinde aynı çalışmayı ve istenildiğinde konsolide mali tablolar ve mali durum belgelerini hazırlıyoruz. İstenildiğinde tüm bu belgeleri İngilizce dil formatıyla hazırlıyoruz.

PERSONEL İŞLEMLERİ

Sosyal Güvenlik kuruluşlarına ait yasalar çerçevesinde firmanız adına yapılması ve yerine getirilmesi tüm yükümlülükleri yerine getirebileceğiniz yapıyı oluşturuyoruz.
Firma bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği çerçevesinde risk analiz haritaları hazırlıyor, verimlilik artırıcı önlemleri tespit ediyoruz, işyeri tüzük ve yönetmelikleri hazırlıyoruz. 

SİSTEM KURULUMU

Firmanız bünyesinde muhasebe, personel, finansman ve mali bilgi akışının sağlanabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyor ve sistem kurulumunuzu gerçekleştiriyoruz. Mevcut kurulu sistemleri inceleyip uzaktan erişim ile online bağlantı kurulabilir hale getiriyoruz. Böylece 24 saat sisteme dahil olup hizmet verebiliyoruz.

PROJE DEĞERLENDİRME VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Yatırım yapacak firmanızın yatırım projelerini ön inceleme ve fizibilite çalışmalarına tabi tutarak teknik, ekonomik ve mali yönden değerlendiriyoruz. Sektörel bazda incelemeler, getiri ve risk tahminleri yapıyoruz. Yatırım teşvik uygulamaları genel tebliğleri çerçevesinde teşvik uygulaması hakkında, yatırımın desteklenmesi amacıyla Vergi kanunları çerçevesinde vergi indirim ve muafiyetleri hakkında, sosyal güvenlik kuruluşları nezdinde sağlanacak prim iade ve destekleri hakkında, yatırımların ve istihdamın teşviki kanunu çerçevesinde sağlanabilecek bedelsiz arsa tahsisi, enerji desteği gibi konularda bilgiler vererek yatırımlarınıza yön veriyoruz.Sektörel Duyurular